söndag 13 mars 2011

På gång...

Informationssamhället.se är en nättidskrift om sådant som har med det nya samhället, internet, IT, den nya ekonomin och informationssamhället att göra.

Än så länge är projektet under uppbyggnad, men kommer snart upp på banan.